Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 • Taxa de avizare: 200 lei / hectar (1000 lei / hectar la urgenta);
  Pentru suprafete mai mici de un hectar tariful pentru avizarea lucrarii la OCPI este de 200 de lei.
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Cod OCPI: 1.1.2

Pentru autorizarea inceperii lucrarilor de constructii pentru lucrari de utilitate publica execuate in subteran este necesara realizarea unei ridicari topografice avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pe planul receptionat OCPI va face mentiunea "Plan receptionat pentru executarea lucrarilor in subteran, la adancimea de ...... m"

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Se intreprind diligentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism; modul de obtinere si documentele necesare variaza in functie de localitate. Termenul e de 30 de zile.
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele zonei de masurat si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634;
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul/imobilele si vecinatatile se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou;
 • Documentatia in trei exemplare se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI, persoana autorizata ridica doua exemplare din documentatia avizata. Beneficiarul achita restul de plata si primeste cele doua exemplare.

Documentatia

depusa la OCPI contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie a documentatiei;
 • memoriu tehnic, care cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634, in format digital;
 • plan topografic (in format analogic si digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului;
 • Certificat de Urbanism, in copie;
 • plan de incadrare in zona;
 • imagini ale imobilului;
 • dovada platii tarifelor pentru avizarea tehnica;

De notat ca NU este necesara includerea in documentatie a extraselor de carte funciara pentru fiecare imobil afectat.

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.