Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 • Taxa de avizare: 200 lei / hectar (1000 lei / hectar la urgenta);
  Pentru suprafete mai mici de un hectar tariful pentru avizarea lucrarii la OCPI este de 200 de lei.
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Cod OCPI: 1.1.2

Exemplu: pentru un teren cu suprafata de 25100 mp (2.51 ha) tariful se calculeaza astfel: 2.51 x 200 = 502 lei.
Daca tariful astfel calculat este mai mare de 1500 lei se achita 1500 de lei.

Tariful pentru avizarea lucrarii in regim de urgenta este de cinci ori tariful normal. Pentru exemplul de mai sus: 2.51 x 200 x 5 = 2510 lei. Exista un prag de 5.000 de lei care, daca este depasit, duce la un tarif fix de 5.000 lei.


Pentru autorizarea inceperii lucrarilor de constructii este necesara realizarea unei ridicari topografice avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pentru imobilele din intravilanul localitatilor nu mai este necesara scoaterea din circuitul agricol. In septembrie 2012 a fost emis un ordin de catre ANCPI care spune ca:

Imobilele din intravilanul localitatilor, aprobat conform legii prin PUG si/sau PUZ, pentru care s-au emis autorizatii de construire se considera scoase din circuitul agricol in intregime, daca proprietarul nu doreste mentinerea categoriei de folosinta agricola pentru o parte din imobil.

Ca urmare, scoaterea din circuitul agricol se va face dupa emiterea autorizatiei de construire, eventual concomitent cu intabularea casei.

[...] un imobil situat in intravilan avand categoria de folosinta agricola, pentru care a fost emisa autorizatia de construire, se inregistreaza in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara cu categoria de folosinta curti-constructii, la cerere, fie in baza autorizatiei de construire valabila la data de 27.07.2012, data intrarii in vigoare a Legii nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, fie in baza autorizatiei de construire emisa anterior datei precizata mai sus si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dupa caz.
In cazul in care proprietarul doreste scoaterea din circuitul agricol numai pentru o parte a imobilului, restul pastrandu-si categoria de folosinta agricola, se va intocmi o documentatie cadastrala de actualizare informatii tehnice cu identificarea suprafetelor de teren, pe categorii de folosinta. Precizari la Decizia 7 din 2012

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Se intreprind diligentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism; modul de obtinere si documentele necesare variaza in functie de localitate. Termenul e de 30 de zile.
  Municipiul Brasov
  (conform portalului primariei) solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 13 sau 14, (B-dul Eroilor nr.8, langa Parcul Central) dupa urmatorul program: luni - vineri: 8.00 -12.30 si 13:30 - 16:00 cu:
  • Plan cadastral/topografic intocmit in sistemul de Proiectie Stereografica 1970 cu tabel de inventar de coordonate, conform Ordinului nr. 839/2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;
  • Titlu de proprietate asupra imobilului (copie) - extras de Carte Funciara pentru informare actualizat la zi;
  • Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
  • Cerere tip - Certificat Urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului. Va invitam sa ne contactati daca doriti sprijin in completarea cererii;
  • Chitantele de plata a taxelor (se platesc la casierie, la subsolul cladirii) - vizitati portalul pentru preturi
 • Proprietarul sau noi cerm un extras de informare (20 lei, 3 zile) pentru imobilul in cauza si un Plan de Amplasament si Delimitare (PAD) de la ultima documentatie cadastrala (intabulare, dezmembrare, alipire); terenurile neinscrise in Cartea Funciara nu pot face obiectul ridicarii topografice;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634;
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul si vecinatatile acestuia se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou;
 • Rezulta un Plan Topografic ce este transmis arhitectului in format analogic (pe hârtie) si digital (fisier format dxf);
 • Documentatia in trei exemplare se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI, persoana autorizata ridica doua exemplare din documentatia avizata. Beneficiarul achita restul de plata si primeste cele doua exemplare.
 • Obtinerea autorizatiei de construire cade in sarcina beneficiarului, cu sprijinul arhitectului.

Documentatia

depusa la OCPI contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie a documentatiei;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • memoriu tehnic, care cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634, in format digital;
 • plan topografic (in format analogic si digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului;
 • Certificat de Urbanism, in copie;
 • extras de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • plan de incadrare in zona;
 • planul de amplasament si delimitare pentru imobil;
 • imagini ale imobilului;
 • dovada platii tarifelor pentru avizarea tehnica;
Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.