Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 • Taxa de avizare: 60 lei (300 lei la urgenta);
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1M, 2.6.1, 2.1.1, 2.5.4, 2.5.5
 • Cod OCPI: 2.6.2

Schimbarea destinatiei face parte din categoria actualizarii datelor tehnice de cadastru. Destinatia trebuie sa fie una prestabilita, conform listei.

Art. 3 (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
...
In intelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai in situatia in care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire. Conform Legii Constructiilor
Art. 64 Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociatiei de proprietari. in vederea efectuarii acestei schimbari, este necesar avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii. Conform Legii Locuintei

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul obtine Certificatul de Urbanism de la Primaria localitatii in care se afla imobilul. Pentru obtinerea lui, in cazul modificarii constructiei, veti avea nevoie de serviciile unui arhitect si de o Ridicare Topografica. Pagina Primariei Brasov pentru Certificatul de Urbanism.
 • Proprietarul sau noi cerem extras de informare(20 lei, 3 zile) pentru imobil;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634.
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul si vecinatatile sale se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplar; beneficiarul achita restul de plata;

Documentatia

pentru schimbarea destinatiei contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • copie dupa cartile de identitate ale proprietarilor / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
 • extrasul de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • Certificatul de Urbanism
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului existent, rezultat din operatiunea cadastrala anterioara (intabulare, dezmembrare, alipire, etc);
 • noul plan de amplasament si delimitare, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • releveul apartamentului/constructiei conform anexei nr. 12 la ord. 634;
 • Foaia de Avere dupa modelul anexei nr. 9 la ord. 634;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.