Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 • Taxa de avizare: gratuit
 • Termen de avizare: 9 zile
 • Compatibila cu: 2.5.1C
 • Cod OCPI: 2.1.2

Planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial. Tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc.

Planul parcelar se intocmeste de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare, la solicitarea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate. Planul parcelar se realizeaza in format analogic, conform modelului prevazut in anexa 20, si in format digital fisier .dxf si fisiere .cp, astfel incât informatiile sa poata fi transferate in baza de date cadastrale a oficiului teritorial. Tabelul parcelar se va intocmi in format analogic si in format digital, fisiere tip .xls, conform anexei 21.

Daca in cadrul tarlalei exista imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate in planul parcelar nou-intocmit, se vor aplica prevederile art.26 (redat partial mai jos) si 27 (referitor la suprapunere reala si virtuala) din Ordinul 634 din 2006:

Art. 26
e) in situatia in care in tarla exista imobile inscrise in cartea funciara, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafetei si dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale;
f) in situatia in care pe imobilul respectiv nu exista constructii sau alte investitii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu exceptia dimensiunilor, fara acordul proprietarului, dar respectând planul si registrul parcelar, vizate de comisia locala, in baza unui referat intocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef. Aceasta modificare va fi adusa la cunostinta proprietarului prin incheiere de carte funciara;
g) in situatia in care pe un imobil inscris in cartea funciara exista constructii sau alte investitii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fara acordul proprietarului. Conform Ordinului 634 din 2006

Pentru planurile parcelare existente in arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor si regulamentelor tehnice in vigoare, directorul oficiului teritorial poate declansa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, in baza referatului intocmit de seful serviciului arhiva si informatica si de inginerul sef.

Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declansata si in cazul intocmirii planului parcelar de catre persoane autorizate, la cererea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate, in conditiile legii. In vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar intocmit in conditiile art.219, oficiul teritorial va proceda astfel:

 • pune la dispozitia executantului, cu titlu gratuit, informatiile disponibile necesare, pentru tarlaua in care s-a declansat procedura de intocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor receptionate, fisiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare receptionate, planuri parcelare existente etc.);
 • verifica si receptioneaza planul parcelar si atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementarilor tehnice in vigoare.

Dupa incheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunica primariei unitatii administrativ-teritoriale de care apartine tarlaua in cauza urmatoarele documente:

 • planul parcelar receptionat cu numere cadastrale, in copie;
 • tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, in copie.

Documentele mentionate vor fi utilizate in activitatile administrative specifice, precum si pentru informarea proprietarilor in vederea demararii, individual, a procedurii de inscriere in cartea funciara.

Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la baza procese-verbale de punere in posesie eliberate conform legilor proprietatii. Titlurile de proprietate se vor emite in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, in baza planului parcelar receptionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se inscriu din oficiu in cartea funciara, inaintea transmiterii acestora catre proprietari.

ANCPI pune la dispozitie lista planurilor parcelare receptionate, pe judete; pentru Brasov, lista e aici. Aceasta lista nu prezinta neaparat situatia actuala a tarlalelor in care au fost avizate planuri parcelare.

Documentatia

cadastrala pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se intocmeste in doua exemplare si va cuprinde:

 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • documentele furnizate de oficiul teritorial in faza de documentare;
 • planul parcelar la scara 1:500-1:5000, conform anexei nr. 20 la ord. 634, analogic si digital;
 • tabelul parcelar, intocmit conform anexei nr. 21 la ord. 634, analogic si digital;
 • planul de incadrare in zona, cu evidentierea tarlalei pentru care s-a intocmit planul parcelar;
 • fisierele .cp pentru imobilele carora li se vor atribui numere cadastrale;
 • memoriul tehnic, conform anexei nr. 23 la ord. 634.

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.