Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!

Aceasta pagina prezinta informatii cu privire la operatiunile cadastrale specifice condominiilor (blocuri, locuinte duplex, etc).

Definitii utile

O locuinta este o:

constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Conform Legii Locuintei

Condominiul se defineste ca fiind:

Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz. Constituie condominiu:
- un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;
- un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.
Conform Legii Locuintei

Prin unitate individuala (UI) se intelege:

unitatea functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit si/sau spatii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, având acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie. in cazul in care accesul la unitatea functionala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie sa fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara. Conform Legii Locuintei

Suprafata locuibila

este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi. Conform Legii Locuintei

Suprafata utila a unei camere

este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.                                                                         Conform Legii Locuintei

Suprafata utila a locuintei

este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pâna la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. in cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei. Conform Legii Locuintei

Suprafata construita pe locuinta

este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct. Conform Legii Locuintei

Tipuri de lucrari

Apartamentarea
reprezinta operatiunea de impartire a unei constructii pe apartamente; este comuna in cazul blocurilor noi sau a constructiilor care vor fi vandute pe apartamente. Documentatia evidentiaza modul de impartire a constructiei in apartamente, spatii comune, boxe, etc si calculul cotelor indivize pe partile de uz comun. In cazul constructiilor vechi, la care descrierea componentei nu este inscrisa in cartea funciara este nevoie de actualizarea acestor date in prealabil.
Reapartamentara
desprinde o noua unitate individuala din partile comune ale unei constructii anterior apartamentate sau se modifica distributia constructiei pe unitati individuale (de exemplu prin alipire sau dezmembrare).
Dezmembrarea
unei unitati individuale se poate face daca unitatea este inscrisa in cartea funciara individuala iar cartea colectiva a constructiei nu este completa (nu au fost inscrise toate unitatile individuale componente). In cazul in care cartea colectiva este completa dezmembrarea se face prin intermediul operatiunii de repartamentare.
Alipirea
mai multor unitati individuale se poate face daca toate unitatile sunt inscrise in cartea funciara individuala iar cartea colectiva a constructiei nu este completa (nu au fost inscrise toate unitatile individuale componente). In cazul in care cartea colectiva este completa alipirea se face prin intermediul operatiunii de repartamentare.
Actualizarea
datelor textuale privind o unitate indiviuala este de asemenea posibila.
Schimbarea destinatiei
poate fi necesara, de exemplu, atunci cand se doreste transformarea unui apartament de la parterul blocului in spatiu comercial.
Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.