Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 • Taxa de avizare: 120 lei (600 lei la urgenta);
 • Termen de avizare: 21 in ordin, 6-7 practic zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1M, 2.6.1, 2.6.2,
 • Cod OCPI: 2.5.2

Daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, suprafata din cartea funciara se va modifica in baza documentatiei cadastrale de actualizare a suprafetei. In cartea funciara se va inscrie suprafata rezultata din masuratori.

Se procedeaza astfel:

 • daca suprafata determinata in urma efectuarii masuratorilor este mai mica decât cea inscrisa in cartea funciara, documentatia va fi receptionata, iar suprafata masurata se va inscrie in cartea funciara in baza declaratiei proprietarului conform anexei nr. 5 la ord. 634
 • daca suprafata determinata in urma efectuarii masuratorilor este mai mare decât cea inscrisa in cartea funciara:
  • cu pana la 10% in intravilan si pana la 5% in extravilan suprafata masurata se va inscrie in cartea funciara in baza declaratiei proprietarului
  • daca procentul este mai mare procedura este similara inscrierii posesiei in cartea funciara, conform art. 13 din Legea 7 din 1996 (este nevoie de un certificat eliberat de un notar);

In cazul in care imobilul este ipotecat, e nevoie de acordul titularului dreptului de ipoteca.

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul sau noi cerem extras de informare(20 lei, 3 zile) pentru imobilul pe care se inscrie constructia;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634.
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul si vecinatatile sale se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplar; beneficiarul achita restul de plata;

Documentatia

pentru modificarea suprafetei contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • copie dupa cartile de identitate ale proprietarilor / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 • extrasul de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului existent, rezultat din operatiunea cadastrala anterioara (intabulare, dezmembrare, alipire, etc);
 • noul plan de amplasament si delimitare, conform anexei nr. 11 la ord. 634, in doua exemplare;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
 • in functie de situatie, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor - conform anexei nr. 18 la ord. 634

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.