Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
Exemplu de PAD pentru intabularea terenului
 • Taxa de avizare: 120 lei (600 lei la urgenta);
  se scad 120 lei pentru terenuri extravilane atribuite pe baza legii 18/1991
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.4.2, 2.5.1M, 2.6.2, 2.3.1, 2.3.2
 • Cod OCPI: 2.1.1

Terenurile neinscrise in Cartea Funciara se intabuleaza pe baza Planurilor Parcelare anterior realizate.

Sunt scutite de la plata tarifelor in cazul primei inregistrari in cadastru si cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizarea in regim de urgenta a acestor servicii altfel scutite presupune plata unui tarif de urgenta in cuantum de 480 lei.

In cazul in care Titlul de Proprietate este insotit de alte documente precum certificatul de mostenitor, act de partaj, etc, OCPI percepe in plus o taxa de 120 de lei pentru inscrierea lor, indiferent de cate acte sunt.

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul pregateste copii legalizate dupa actele de proprietate
  • titlu de proprietate;
  • contract vanzare-cumparare;
  • certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor (actele in copie simpla);
  • Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa taxa normala OCPI percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea de pe certificatul fiscal (0,75% la urgenta);
  • in cazul in care proprietarul este repezentat de un mandatar prin procura, copie legalizata (duplicat) dupa procura;
 • Proprietarul obtine un Certificat Fiscal din care sa reiasa valoarea de impozitare a terenului. Continutul Certificatului de atestare fiscala este prevazut in anexa 9 (Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local) la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/2006.

  Atentie! Certificatul este valabil in luna in care este emis (pana in ultima zi a lunii si nu 30 de zile de la emitere).

 • Tot de la Primaria localitatii se obtine si un Plan Parcelar vizat de primarie; daca aceasta optiune nu este aplicabila vom cere o copie de la OCPI (20 lei, trei zile). Planul Parcelar trebuie sa fi fost intocmit in sistem Stereo '70.
 • Pentru imobilele situate in intravilan se obtine o adeverinta de la primarie care sa indice adresa imobilului si faptul ca fac parte din intravilanul localitatii (astfel ca aceasta mentiune va aparea pe extrasul de carte funciara);

  Atentie! Daca imobilul e situat in intravilan, chiar daca titlul de proprietate a fost emis pe baza legilor proprietatii, taxa de 120 lei tot se plateste.

 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar (Titlu de Proprietate, Planuri Parcelare) si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventi; in functie de situatie, se poate solicita si planul parcelar in format digital (5 lei/ha), in format analogic (trei zile, 20 lei), etc;
 • Imobilul si vecinatatile sale se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplar; beneficiarul achita restul de plata.

Daca numele inscris in actul de proprietate nu corespunde cu cel din buletin vom avea nevoie si de copie lagalizata dupa actul care a cauzat schimbarea (certificatul de casatorie sau sentinta civila de divort de la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta.

Documentatia

pentru intabulare contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634, cate una pentru fiecare proprietar;
 • copii simple dupa actele de identitate ale proprietarilor (buletin, carte de identitate, pasaport) / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 • copie legalizata (duplicat) dupa procura, daca este cazul;
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • copie dupa Planul Parcelar cu viza primariei
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1:200-1:5000, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu - conform anexei nr. 13 la ord. 634;
 • adeverinta pentru imobilelel situate in intravilan care sa indice adresa imobilului;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
 • actul de proprietate (titlu de proprietate, documente ulterioare precum certificatul de mostenitor, actul de partaj voluntar, etc
 • certificatul fiscal valabil in luna curenta, din care sa rezulte valoarea de impozitare a imobilului.

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.