Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
Exemplu de PAD pentru intabularea constructiei
 • Taxa de avizare: 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei (de cinci ori pretul normal la urgenta);
  valoarea de impozitare rezulta din certificatul fiscal
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1M, 2.6.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.5.4, 2.5.5,
 • Cod OCPI: 2.6.1

Ordonanta 64/2010 a adus mai multe modificari legii cadastrului, printre care si procedura de intabulare a constructiilor pe stadii de executie, ceea ce permite vanzarea sau constituirea de garantii imobiliare asupra acestora. Conform art. 36 alin. 3 din legea cadastrului:

Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:
 • procesului-verbal privind stadiul fizic al realizarii constructiei, avizat de reprezentantul autoritatii administratiei publice emitente a autorizatiei de construire;
 • documentatiei cadastrale.
Legea 7 din 1996

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul sau noi cerem extras de informare(20 lei, 3 zile) pentru imobilul pe care se inscrie constructia;
 • De la Administratia Financiara se obtine certificatul fiscal pentru constructie, in care este trecuta valoarea de impozitare a constructiei; certificatul se depune la Oficiu in original. Continutul Certificatului de atestare fiscala este prevazut in anexa 9 (Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local) la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/2006.

  Atentie! Certificatul este valabil in luna in care este emis (pana in ultima zi a lunii si nu 30 de zile de la emitere).

 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634.
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul, constructia si vecinatatile sale se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplare; beneficiarul achita restul de plata;

Documentatia

pentru intabulare contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • copie dupa cartile de identitate ale proprietarilor / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
 • extrasul de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • autorizatia de constructie
 • procesul-verbal privind stadiul fizic al realizarii constructiei, avizat de reprezentantul autoritatii administratiei publice emitente a autorizatiei de construire;
 • certificat fiscal din care sa rezulte valoarea de impozitare a constructiei in original sau copie legalizata;
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului existent, rezultat din operatiunea cadastrala anterioara (intabulare, dezmembrare, alipire, etc);
 • planul de amplasament si delimitare initial pe care s-a transpus constructia, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • copii legalizate dupa planurile tuturor nivelelor si a fatadei
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.