Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
Exemplu de PAD pentru intabularea constructiei
 • Taxa de avizare: 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei (de cinci ori pretul normal la urgenta);
  valoarea de impozitare rezulta din certificatul fiscal
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1M, 2.6.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.5.4, 2.5.5,
 • Cod OCPI: 2.6.1

In anul 1958 a intrat in vigoare Decretul Nr. 144 din 1958, act normativ care prevedea expres obligativitatea existentei autorizatiei de construire anterior inceperii oricarei lucrari de edificare a unei constructii, act care a fost abrogat prin Legea 50 din 1991. Constructiile executate anterior acestei date se intabuleaza pe baza de adeverinta de la primaria localitatii in care se afla constructia. Constructiile realizate din 1958 pana in 2001 se intabuleaza urmand o procedura descrisa separat, iar cele realizate dupa aceasta data urmeaza procedura curenta.

Conform site-ului Primariei Brasov, adeverinta pentru intabularea acestor constructii se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:

 • dovada asupra proprietatii terenului (extras de carte funciara) eliberata in ultimele 6 luni si schita CF;
 • planul de situatie si planul tuturor nivelelor constructiilor existente – dublu exemplar – in original;
 • o adeverinta eliberata de catre Primaria Brasov – Birou Arhiva sau Directia Fiscala, dupa caz, prin care se atesta anul de inregistrare in evidentele fiscale a constructiei sau alte acte care pot face dovada datei de executare a constructiei;
 • Dovada achitarii taxei de urbanism pentru adeverinta de urbanism.

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul sau noi cerem extras de informare(20 lei, 3 zile) pentru imobilul pe care se inscrie constructia;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634.
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul si vecinatatile sale se masoara;
 • Se masoara interiorul constructiei de intabulat; proprietarul indica pentru fiecare camera destinatia;
 • Datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Se depune o documentatie la Primarie pentru eliberarea adeverintei, cu urmatorul continut
  • cerere adresata primariei
  • Memoriu tehnic
  • Plan de incadrare in zona
  • Plan de Amplasament si Delimitare anterior
  • Plan de situatie pe care se mentioneaza componenta
  • Relvee ale tuturor incaperilor
  • Descrierea masuratorilor
  • CD: plan de situatie, calculul suprafetei, fotografii ale imobilului
 • Dupa obtinerea adeverintei, documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplare; beneficiarul achita restul de plata;

Documentatia

pentru intabulare contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • copie dupa cartile de identitate ale proprietarilor / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
 • extrasul de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • Adeverinta eliberata de primarie
 • certificat fiscal din care sa rezulte valoarea de impozitare a constructiei in original sau copie legalizata;
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului existent, rezultat din operatiunea cadastrala anterioara (intabulare, dezmembrare, alipire, etc);
 • planul de amplasament si delimitare initial pe care s-a transpus constructia, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • relevee pentru toate nivelele
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.