Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
Exemplu de PAD pentru intabularea constructiei
 • Taxa de avizare: 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei (de cinci ori pretul normal la urgenta);
  valoarea de impozitare rezulta din certificatul fiscal
 • Termen de avizare: 21 zile (7 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1M, 2.6.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.5.4, 2.5.5
 • Cod OCPI: 2.6.1

Constructiile noi se inscriu doar pe terenuri inscrise in Cartea Funciara. Daca un teren nu este intabulat, el trebuie mai intai inscris in CF apoi se poate obtine Autorizatia de Constructie si, in final, constructia se inscrie cu o lucrare descrisa in aceasta pagina.

Procedura pentru autorizarea constructiilor edificate inainte de anul 1958 sau intre 1958 si 2001 este descrisa separat. Constructiile in curs de executie se pot intabula si pe stadii intermediare de executie.

Conform Legii 7/1996, Art. 36, alineatul (1),

Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritatii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata constructia, precum si a unei documentatii cadastrale. Legea 7 din 1996

Ordinul 634 din 2006 obliga persoanele autorizate sa preia informatii referitoare la anul construirii, materialele din care este realizata constructia, daca detine certificat de performanta energetica a cladirii si daca cladirea este dotata cu lift.

Certificatul de performanta energetica a cladirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie in cladiri; poate fi insotit de recomandari de reducere a acestora.

Cateva reglementari referitoare la constructii din Codul Civil:

Proprietarul este obligat sa isi faca streasina casei sale astfel incât apele provenind de la ploi sa nu se scurga pe fondul proprietarului vecin. Legea 287 din 2009 (Codul Civil), Art. 611
Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incât sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic. Legea 287 din 2009 (Codul Civil), Art. 612
Este obligatorie pastrarea unei distante de cel putin 2 metri intre fondul, ingradit sau neingradit, apartinând proprietarului vecin si fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrari ce ar fi orientate catre acest fond. Legea 287 din 2009 (Codul Civil), Art. 615

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul obtine:
  • fie certificatul de urbanism de dare in folosinta de la primaria localitatii in care se afla constructia; certificatul se depune la Oficiu in original sau copie legalizata;
  • fie proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in copie legalizata
  • autorizatia de construire in copie legalizata
 • De la Administratia Financiara se obtine certificatul fiscal pentru constructie, in care este trecuta valoarea de impozitare a constructiei; certificatul se depune la Oficiu in original. Continutul Certificatului de atestare fiscala este prevazut in anexa 9 (Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local) la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/2006.

  Atentie! Certificatul este valabil in luna in care este emis (pana in ultima zi a lunii si nu 30 de zile de la emitere).

 • Proprietarul sau noi cerem extras de informare(20 lei, 3 zile) pentru imobilul pe care se inscrie constructia;
 • Daca pe extrasul de carte funciara nu exista o adresa se obtine o adeverinta de la primarie care sa indice adresa; Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale;
 • In cazul in care imobilul este ipotecat, acordul titularului dreptului de ipoteca;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilului. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634.
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza unei conventii;
 • Imobilul, constructia si vecinatatile sale se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Documentatia intr-un singur exemplar se depune la OCPI;
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplar; beneficiarul achita restul de plata;

Documentatia

pentru intabulare contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634, cate una pentru fiecare proprietar;
 • copii simple dupa actele de identitate ale proprietarilor (buletin, carte de identitate, pasaport) / certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 • extrasul de carte funciara pentru informare - model cerere;
 • copie legalizata (duplicat) dupa procura, daca este cazul;
 • certificat fiscal din care sa rezulte valoarea de impozitare a constructiei in original sau copie legalizata;
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului existent, rezultat din operatiunea cadastrala anterioara (intabulare, dezmembrare, alipire, etc);
 • planul de amplasament si delimitare initial pe care s-a transpus constructia, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • copii legalizate dupa planurile tuturor nivelelor si a fatadei
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
 • autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei sau certificat de urbanism, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, in copii legalizate
 • copie legalizata dupa certificatul energetic.

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.