Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
Exemplu de alipire
 • Taxa de avizare: 60 lei (300 lei la urgenta);
 • Termen de avizare: 9 zile (3 zile la urgenta)
 • Compatibila cu: 2.5.1C
 • Cod OCPI: 2.2.1

Din punct de vedere tehnic, alipirea este operatia tehnica de comasare a doua sau mai multe suprafete de teren inscrise in cartea funciara ce au cel putin o limita comuna intre ele.

Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

Pasi

Se parcurg urmatorii pasi:

 • Proprietarul cere extras de informare (20 lei, 3 zile) pentru fiecare imobil implicat in alipire; terenurile neinscrise in Cartea Funciara nu pot fi alipite;
 • In cazul in care imobilul este ipotecat, e nevoie de acordul titularului dreptului de ipoteca;
 • Impreuna cu persoana autorizata se identifica limitele imobilelor. Se studiaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data masuratorilor; se plateste avans de lucrare si se semneaza conventia conform modelului din Ord. 634
 • Persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date a acestuia pe baza uneia dintre conventii;
 • Imobilele si vecinatatile lor se masoara; datele rezultate sunt prelucrate la birou. Se compileaza o documentatie;
 • Este necesara obtinerea unui certificat de urbanism, conform Legii 350/2001, art. 29; modul de obtinere si documentele necesare variaza in functie de localitate. Pentru Municipiul Brasov (conform portalului primariei) solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 sau 14 cu:
  • Extras de Carte Funciara in copie (nu mai vechi de 6 luni);
  • Documentatia tehnica pentru operatiunea solicitata in minim 4 exemplare (din care minim 3 originale) + CD; noi furnizam documentatia si CD-ul iar proprietarul trebuie sa depuna documentatia si sa o ridice la implinirea termenului de avizare;
  • Cerere tip - Certificat Urbanism; cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului;
  • Chitantele de plata a taxelor (se platesc la casierie, la subsolul cladirii):
   • taxa pentru certificat se calculeaza in functie de suprafata terenului;
   • 2 lei – taxa formular
 • Documentatia in trei exemplare se depune la OCPI; tariful este de 60 lei si avizarea dureaza noua zile lucratoare.
 • OCPI poate solicita completari si poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei;
 • Dupa avizarea favorabila de catre OCPI documentatia este ridicata de catre persoana autorizata si transmisa proprietarului intr-un singur exemplar; beneficiarul achita restul de plata.
 • Operatiunea de alipire este in acest moment avizata TEHNIC dar modificarile nu au fost inregistrate in Cartea Funciara;
 • Pentru a finaliza operatiunea de alipire proprietarul trebuie sa apeleze la un notar; tarifiele pentru inscriere (pe langa tariful notarului) sunt similare (60 RON si 9 zile).

Documentatia

pentru intabulare contine:

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 la ord. 634;
 • cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3 la ord. 634;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 la ord. 634;
 • memoriu in care se prezinta obiectul, scopul si modul de realizare a lucrarii;
 • extrase de carte funciara pentru informare - model cerere
 • certificat de urbanism
 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire la scara 1:200-1:5000, conform anexei nr. 11 la ord. 634;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului la sc. 1:200-1:5000 cu propunerea de alipire - conform anexei nr. 16 la ord. 634;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 la ord. 634 si prin tehnologia GNSS, prezentate conform anexei nr. 15 la ord. 634;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

Bibliografie

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.