Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!

Cadastrul si cartea functiara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii.

Prin imobile, in sensul legii cadastrului, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic. Imobilul astfel definit se inscrie intr-o carte funciara.

Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul. Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara. (Cadastrul general este sistemul de evidenta al imobilelor de pe intreg teritoriul tarii ).

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat. La nivelul fiecarui judet si in municipul Bucuresti exista oficii de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI) ca unitati cu personalitate juridica in subordinea ANCPI. In subordonarea OCPI, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti functioneaza cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara (BCPI), sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica.

Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori. In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara.

Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri. Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara; asistentii-registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii specifice.

OCPI Cluj are o pagina interesanta despre istoria cadastrului si a cartii funciare.

Sunati-ne pentru mai multe informatii si preturi!
 
Comenteaza (click pe pictograma pentru a afisa formularul)

Acest formular va permite sa ne trimiteti comentarii despre pagina curenta. Puteti sa cereti mai multe detalii sau un pret pentru lucrare, sa ne spuneti parerea dumneavoastra despre continut sau chiar sa contribuiti prin semnalarea noutatilor sau a greselilor de scriere.

Comentariul nu va aparea in subsolul paginii si nu va fi vizibil pentru ceilalti utilizatori in afara de administratorii site-ului. Nu vom publica comentariul dumneavoastra fara a va cere in prealabil acordul.